West End Live, Dag 1 - Kiss Me Kate

Ungefär nu kommer ni inse hur mycket det tog av min energi att stå där i gassande sol hela dagen med feber och förkylning. Jag har dålig humor i övrigt men jag skrattade mig igenom hela detta framträdande, vilket inte var överdrivet roligt haha men febern talade och jag charmades av dem bådas ansiktsuttryck haha. Jag låter filmen tala för sig även denna gång.